Výkonové testy split-case čerpadel

 

27-30. 4. 2015 v hydraulické zkušebně ve Všechovicích za účasti zákazníků úspěšně proběhly přejímací výkonové testy 4ks hlavních chladících čerpadel pro novou elektrárnu Khabat v Iráku.

Jedná se o horizontální dvouvtokové čerpací agregáty CDS 1000-1000 o nominálním průtoku 9650m3/hod při dopravní výšce 19.5 m, je to jedna z největších dostupných velikostí. Měření bylo prováděno dle ISO 9906 třídy přesnosti 1.

Čerpadla jsou poháněna speciálně vybavenými vysokonapěťovými motory o výkonu 850KW. Každé čerpadlo bylo testováno se svým smluvním motorem.

Součástí přejímky byl také moderní vibrační monitorovací systém pro čerpadla i motory.

 

 

 

 


 

 

Dne 4.9.2014 v hydraulické zkušebně ve Všechovicích  proběhly úspěšně přejímací výkonové  testy za účasti zákazníka. Jednalo se o vertikální čerpací agregáty  CSI 600-3V o nominálním průtoku 3000m3/hod. a dopravní výšce 120 m. Čerpací agregát poháněl vysokonapěťový motor o celkovém výkonu 1350KW.

 

 


 

Dne 17.10.2013 za účasti zákazníka úspěšně proběhla přebírka a testy 3 kusů vertikálních čerpacích agregátů CSI 150-600 V o parametrech Q = 4057,5 m3/h, H = 28,5 m, výkon motoru P = 450 kW. Čerpadla budou pracovat  v oběhové čerpací stanici určené k chlazení nového energetického bloku o výkonu 115 MW v ruské elektrárně. 

 

 

 

 


 

Všem našim obchodním partnerům si dovolujeme oznámit, že jsme otevřeli zcela nové administrativně výrobní centrum ve Všechovicích.O všech podrobnostech z této změny vyplývající vás budeme průběžně informovat.

 


 

Disponujeme kapacitou 1MW pro testování i těch největších agregátů pro různá odvětví průmyslu  - chemie, petrochemie, energetika, …

 


 

Během března jsme úspěšně absolvovali zákaznický audit systému kvality firem ČKD Praha DIZ a DOOSAN Škoda Power.Upevňujeme tak naši pozici v oblasti dodavatelů pro energetiku.

 

V pátek 25.1. jsme obhájili certifikaci systému managementu kvality ISO 9001:2008 a rozšířili jí o návrh, výrobu a servis čerpacích agregátů. Dál tak pokračujeme v trendu zkvalitňování našich produktů a služeb zákazníkům a v zlepšování procesů řízení kvality. 

 Certifikát ISO Čj

Certifikát ISO Aj

Certifikát ISO Rj

Certifikát ISO Pj

 

Sváteční přání

 

Dne 8.11.2012 proběhnul v sídle RENETRA s.r.o. zákaznický audit společnosti TOSHIBA – WESTINGHOUSE,
patřící mezi lídry v dodávkách jaderných elektráren po celém světě. Součástí auditu byla i prohlídka rozestavěné výrobní haly, která bude uvedena do provozu již v lednu 2013.

 

 

V současné době realizujeme rekonstrukci nové výrobní haly, která nám umožní zvýšení výrobní kapacity čerpacích agregátů. Její součástí bude i nová hydraulická zkušebna o kapacitě 1MW pro horizontální a vertikální čerpací agregáty. V druhé etapě rekonstrukce přiravujeme i dobudování administrativní části nového objektu.
První etapa rekonstrukce (výrobní hala, zkušebna) by měla být zprovozněna od začátku příštího roku.

 

 

Stavba velkokapacitních zásobníků na pohonné hmoty, Čepro Loukov se účastní hlasování o Stavbu roku 2012. Čerpací agregáty RENETRA umístěné ve strojovně této stavby představují typickou referenci našich dodávek pro petrochemický průmysl.

http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=883&coid=41

 

V květnu 2012 proběhly na hydraulické zkušebně RENETRA s.r.o. zkoušky vysokotlakého zařízení pro společnost VOP CZ, s.p.

Předmětem testu byly zkoušky účinnosti vysokotlakého mycího zařízení, které bude sloužit k čištění a dekontaminaci vojenské techniky.

Jsme rádi, že služby a zařízení zkušebny RENETRA s.r.o. posloužilo v plném rozsahu ke spokojenosti společnosti VOP CZ, s.p. a doufáme, že budeme dále rozvíjet spolupráci naší zkušebny se společností VOP CZ, s.p. v této oblasti.

 

 

 

 Konference Strojírenství Ostrava 2011 Česká republika-země špičkových jaderných technologií

21.04.2011 jsme se zúčastnili V.ROČNÍKU KONFERENCE STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2011 ČESKÁ REPUBLIKA - ZEMĚ ŠPIČKOVÝCH JADERNÝCH TECHNOLOGIÍ pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Kocourka. Hlavním programem byla dostavba III. A IV. Bloku JE Temelín a zapojení českých firem do tohoto projektu. Hlavním organizátorem byl Národní strojírenský klastr, o.s..
 
 

 Chemicko - technologická konference APROCHEM 2011 (15.4.2011)

Společnost RENETRA se 12.-13.4.2011 účastnila odborné konference APROCHEM 2011 zaměřené na chemický a petrochemický průmysl. Naším příspěvkem do této konference v sekci BEZPEČNOST A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ byla přednáška Ing. Haitla na téma  APLIKACE ČERPADEL V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU (ZÓNA 1, ZÓNA 0). V případě zájmu je možné poskytnout plný text naší přednášky a případně další odborné informace či konzultace.
 
 

 Projekt Cherepovetsky Azot úspěšně předán (2.2.2011)

V posledním lednovém týdnu jsme úspěšně vyexpedovali zakázku OAO Cherepovetsky Azot, výroba karbamidu o výkonu 1500 t/den. Celkový počet 28 kusů procesních čerpadel a 5 kusů čerpadel chladicí vody. Výkon je v rozpětí 1,5 KW až 500 KW, napětí sítě činí 400 - 10 000 V.

 

 

 

 

 

 

 

Nový informační systém (10.01.2011)

 V rámci zefektivnění celého procesu výroby od nákupu, přes skladovou evidenci, výrobu, účetnictví, až po manažerské rozhraní přecházime  v tomto roce na nový informační systém Helios Orange.

 

 

 

 

 

 

 

 

RENETRA s.r.o.

SÍDLO a PROVOZOVNA
Všechovice 294
CZ - 753 53 Všechovice
tel.: +420 581 655 111
e-mail: renetra@renetra.cz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 RENETRA s.r.o.