Projekty

Nákup technologií


je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízením moderních výrobních technologií podpořit růst a konkurenceschopnost malého podniku a přispívat tak k rozvoji regionu a zvyšování zaměstnanosti.Vybudování centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací ve společnosti RENETRA s.r.o.

Anotace:

Projekt je zaměřen na vybudování vědecko-výzkumného střediska, jehož smyslem bude vyvíjet nové typy průmyslových čerpadel s využitím v petrochemickém průmyslu dle aktualizovaných technických standardů a parametrů 11. edice mezinárodně uznávané normy API 610 (American Petroleum Institute).


Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudovat centrum průmyslového VaV a inovací a navázat tak na aktivity v oblasti VaV, které společnost dlouhodobě realizuje s výzkumnými organizacemi. Žadatel hodlá nově navázat spolupráci s VUT v Brně (Fakultou strojního inženýrství, Odborem fluidního inženýrství) a dále prohlubovat spolupráci se soukromými podniky zaměřujícími se na technické zkoušky a analýzy.
 

Pořízený majetek:

V rámci projektu došlo k pořízení následujícího majetku.
Počítačové vybavení pro 3D modelaci, návrhy, vývoj a výpočty v systému Solidworks.
Licence programu Solidworks pro 3D modelaci, návrhy, vývoj a výpočty.
Na tomto vybavení je možné provádět 3D modelaci, návrhy, vývoj a výpočty pro VaV a je možné jich za tržních podmínek využít.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


RENETRA s.r.o.

SÍDLO a PROVOZOVNA
Všechovice 294
CZ - 753 53 Všechovice
tel.: +420 581 655 111
e-mail: renetra@renetra.cz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 RENETRA s.r.o.